SỞ GDĐT CAO BẰNG
Tra cứu kết quả tốt nghiệp THPT năm 2023

Để tra cứu kết quả thi tốt nghiệp: Nhập số báo danh bạn cần tra cứu

Ghi chú: Dấu (*) thể hiện điểm thi sau phúc khảo