SỞ GDĐT CAO BẰNG
Tra cứu kết quả tuyển sinh lớp 10 trường trung học phổ thông năm học 2024 - 2025

Để tra cứu kết quả thi: Nhập số báo danh bạn cần tra cứu

Ghi chú: Dấu (*) thể hiện điểm thi sau phúc khảo